Optimalisatie van uw bedrijfsprocessen


Cs Up is een adviesbureau opgericht door Jeroen den Hollander en is gericht voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Cs Up adviseert en begeleidt organisaties bij verbetertrajecten. Cs Up biedt een klantspecifieke methodiek aan die bij uw bedrijf past. We hebben ruime ervaring met verschillende methodieken, zoals Lean, Six Sigma, Business Process Management (BPM) en Total Productive management (TPM).

Cs Up combineert verschillende verbetertechnieken tot een integrale, klantspecifieke methodiek, afgestemd op de probleemstelling en doelstelling van uw organisatie.


From Complexity to Simplicity

Proces-verbeter-methodieken zijn vaak complex en tijdrovend om te implementeren. Daarnaast zijn de verbetermethodieken vaak niet dekkend genoeg om de probleemstelling(en) binnen uw bedrijf op te kunnen lossen.

Onze kracht zit hem in het vereenvoudigen van meerdere complexe verbetermethodieken, tot een klantspecifieke methodiek die aansluit op uw probleemstelling. Dit doen we door een selectie van specifieke componenten van de verschillende verbetermethodieken te maken, die nauw aansluiten om uw probleemstelling op te lossen.


From Unpredictable to Predictable

Ons doel is om de soms onvoorspelbare bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken. Door een complex proces te vereenvoudigen en in kaart te brengen komen obstakels en oplossingen snel in zicht en kan er naar gehandeld te worden. Deze proactieve benadering brengt uw bedrijfsproces in kaart en maakt uw horizon meetbaar. Zo komt u nooit voor onverwachte verrassingen te staan.

Cs Up is opgericht door Jeroen den Hollander.